Jakie ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego ?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego to szansa na zmniejszenie ryzyka kredytowego zarówno dla banku, jak i dla Ciebie jako klienta. Przede wszystkim chroni jednak spadkobiercę przed koniecznością spłacania zaciągniętego przez Ciebie kredytu na mieszkanie w sytuacji nieoczekiwanej śmierci. Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe, jednak często jego zaciągnięcie pozwala wynegocjować z bankiem korzystniejsze warunki kredytowania. Jak wybrać odpowiednią polisę? Podpowiadamy!

Kredyt hipoteczny to bardzo obciążające budżet domowy, wieloletnie zobowiązanie, które wiąże się z wysokim ryzykiem. Trudno bowiem przewidzieć, co stanie się za kilkanaście lat od momentu podpisania umowy kredytowej. Kredytobiorca może utracić pracę, ulec wypadkowi, a nawet stracić życie, zanim uda mu się uregulować zobowiązanie. Aby zmniejszyć tę niepewność związaną z kredytem, stosuje się właśnie ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego – jak działa?

Jak działa ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego? Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego straci życie kredytobiorca, ubezpieczyciel weźmie na siebie obowiązek spłaty kredytu. Najpierw jednak trzeba będzie wykazać, że rzeczywiście doszło do sytuacji opisanej w umowie ubezpieczeniowej.

W zależności od warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel może spłacić kredyt w częściach lub w całości. Jeśli okaże się, że wysokość odszkodowania jest wyższa, niż wartość kredytu, bank przekaże nadwyżkę osobie upoważnionej w polisie. W ten sposób możesz zabezpieczyć bliską Ci osobę przed skutkami wydarzeń losowych. Warto więc dokładnie przemyśleć warunki umowy oraz wysokość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego – czy musisz je wykupić?

Ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego nie jest obowiązkowe. Nie ma bowiem żadnych przepisów, które nakładałyby na kredytobiorcę wymóg zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Jak najbardziej możesz więc odmówić podpisania umowy kredytu hipotecznego. Niestety w praktyce banki w takich sytuacjach nie wydają pozytywnej decyzji kredytowej.

Bank zwykle przedstawia gotową ofertę ubezpieczeniową, którą ustala z towarzystwem współpracującym z instytucją bankową. Nie musisz się jednak godzić na umowę w takiej formie. Możesz znaleźć konkurencyjną ofertę ubezpieczenia u innej firmy.

Czy da się czymś zastąpić taką formę zabezpieczenia? Niektóre banki mogą się zgodzić na to, aby zamiast wykupowania ubezpieczenia, kredyt został podżyrowany przez więcej osób. Zwykle jednak w takiej sytuacji bank zaproponuje mniej korzystne warunki, na przykład zwiększając prowizję kredytu.

Jakie ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego wybrać?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego obejmuje szerszy zakres sytuacji. Mimo że jego nazwa wskazuje, że jest to tylko wsparcie na wypadek utraty życia, w praktyce zakres wydarzeń, które zobowiązują ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania, jest znacznie szerszy. Dotyczy takich sytuacji, jak:

  • nastąpienie trwałego inwalidztwa, które uniemożliwia wykonywanie pracy;
  • wystąpienie niezdolności do pracy w wyniku choroby;
  • utarta pracy bez winy kredytobiorcy.

Umowa ubezpieczeniowa dokładnie określa zakres sytuacji, które polegają ubezpieczeniu. W przypadku utraty pracy bez winy kredytobiorcy zwykle ubezpieczyciel dokonuje spłaty tylko kilku kolejnych rat kredytu. W przypadku trwałego inwalidztwa natomiast ubezpieczyciel może być zobowiązany do spłaty całości pozostałego kredytu.

Najtańsze ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego – czy najlepsze?

Wielu kredytobiorców kusi najtańsze ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego. Trudno się dziwić, skoro kredyt hipoteczny sam w sobie generuje już ogromne obciążenie dla domowego budżetu. W praktyce jednak najtańszy wybór nie musi być najlepszy. Najważniejszy jest bowiem zakres ubezpieczenia, które wykupisz. Może się okazać, że ubezpieczenie tańsze będzie miało szerszy zakres ochrony niż droższe.

Jak więc wybrać ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego? Kalkulator jest w tej sytuacji ogromną pomocą. Możesz dzięki niemu porównać udział ubezpieczenia w całkowitych kosztach kredytowania. Ponadto sprawdzisz, czy rzeczywiście opłaca się korzystać z oferty banków, czy raczej powinieneś poszukać propozycji bezpośrednio w firmach pożyczkowych. Analizując ofertę banku, warto pamiętać, że przedstawione oferty najczęściej nie będą stworzone bezpośrednio dla Ciebie. Zwykle korzystając z ubezpieczenia zaproponowanego przez bank, przystępujesz do ubezpieczenia grupowego na standardowych warunkach. W praktyce może się okazać, że typowy zakres ochrony ubezpieczeniowej okaże się niewystarczający w Twojej indywidualnej sytuacji. Właśnie dlatego powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i dopasować je do Twoich wymagań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *